Salgs- og leveringsbetingelser
ved køb af Lyttelur-tracks fra Lyttelur.dk

Netbutikken Lyttelur.dk drives af :
Forlaget Rimeriget, v. Lotte Salling, CVR 30438744, Ingerslevs Plads 1A,3. 8000 Århus. Tlf. 60681215,  mail: salling.lotte@gmail.com.
og musiker Johnny Kühn, Haslevej 41, 8230 Åbyhøj, tlf 24235216, mail: jk@kuhn-design.dk

Betaling og levering
Du har adgang til dit produkt straks efter betaling og godkendelse af denne.

Vi modtager betaling med Visa og MasterCard.
Beløbet trækkes først, når tjenesteydelsen iværksættes. Tjenesteydelsen leveres straks ved betaling.
Priserne er angivet i danske kroner

Fortrydelsesret
Gældende for erhverv og private forbrugere , der handler via Lyttelur.dk
Der er 14 dages retur- og fortrydelsesret på køb af Lyttelur, såfremt der ikke er klikket på linket til download af produktet.
Der ydes ikke fortrydelsesret, såfremt der er klikket på linket, og download er påbegyndt.
Du har dog reklamationsret, såfremt der er noget galt med det købte produkt.

Opsigelse
Produktet er et engangskøb og ikke et abonnement, hvilket betyder, at opsigelse af produktet ikke gør sig gældende.

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på mail:
jk@kuhn-design.dk  eller  salling.lotte@gmail.com
Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse (se øverst).
Se alle klagenævnene her: https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/oversigt-over-klageinstanser/godkendte-ankenaevn/